Prečo si
vybrať Winreg?

Umožňuje v elektronickej forme viesť individuálny register na farme a jeho aktualizáciu (vkladanie, opravy, rušenia jeho záznamov), prezeranie individuálneho registra podľa nadefinovaných kritérií, vytvárať hlásenia do databázy centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) a mnoho iného...

WinregHD

WinregHD ponúka užívateľovi tieto možnosti:
• v elektronickej forme viesť individuálny register hovädzieho dobytka na farme a jeho aktualizáciu (vkladanie, opravy, rušenia jeho záznamov).
• prezeranie individuálneho registra podľa nadefinovaných kritérií.
• tlač individuálneho registra podľa zadaných kritérií.
• vytvárať hlásenia do databázy centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v elektronickej (prístup farmára) aj tlačovej forme.
• vytvárať opravné hlásenia automaticky, na základe opráv v individuálnom registri hospodárskych zvierat.
• spätne vytvárať hlásenia za predchádzajúce obdobia.
• vytvárať rôzne štatistické a sumačné prehľady z individuálneho registra podľa rôznych kritérií.
• prepojenie s CEHZ elektronickou (on-line - Prístup farmára) aj tlačovou (report hlásenia) formou.
• užívateľovi pravidelnú aktualizáciu číselníkov a fariem z databázy CEHZ.
• bezpečnosť údajov individuálneho registra archivačnými mechanizmami aplikácie.
• viesť individuálny register hospodárskych zvierat pre viacero fariem na jednej pracovnej stanici.

WinregOV

WinregOV ponúka užívateľovi tieto možnosti:
• v elektronickej forme viesť individuálny register oviec a kôz na farme a jeho aktualizáciu (vkladanie, opravy, rušenia jeho záznamov).
• prezeranie individuálneho registra podľa nadefinovaných kritérií.
• tlač individuálneho registra podľa zadaných kritérií.
• vytvárať hlásenia do databázy centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v elektronickej aj tlačovej forme.
• vytvárať opravné hlásenia automaticky, na základe opráv v individuálnom registri hospodárskych zvierat.
• spätne vytvárať hlásenia za predchádzajúce obdobia.
• vytvárať rôzne štatistické a sumačné prehľady z individuálneho registra podľa rôznych kritérií.
• prepojenie s CEHZ elektronickou (e-mail, on-line - Prístup farmára) aj tlačovou (report hlásenia) formou.
• užívateľovi pravidelnú aktualizáciu číselníkov a fariem z databázy CEHZ.
• Zaručuje bezpečnosť údajov individuálneho registra archivačnými mechanizmami aplikácie.
• viesť individuálny register hospodárskych zvierat pre viacero fariem na jednej pracovnej stanici.

WinregKO

WinregKO ponúka užívateľovi tieto možnosti:
• v elektronickej forme viesť individuálny register oviec a kôz na farme a jeho aktualizáciu (vkladanie, opravy, rušenia jeho záznamov).
• prezeranie individuálneho registra podľa nadefinovaných kritérií.
• tlač individuálneho registra podľa zadaných kritérií.
• vytvárať hlásenia do databázy centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v elektronickej aj tlačovej forme.
• vytvárať opravné hlásenia automaticky, na základe opráv v individuálnom registri hospodárskych zvierat.
• spätne vytvárať hlásenia za predchádzajúce obdobia.
• vytvárať rôzne štatistické a sumačné prehľady z individuálneho registra podľa rôznych kritérií.
• prepojenie s CEHZ elektronickou (e-mail, on-line - Prístup farmára) aj tlačovou (report hlásenia) formou.
• užívateľovi pravidelnú aktualizáciu číselníkov a fariem z databázy CEHZ.
• Zaručuje bezpečnosť údajov individuálneho registra archivačnými mechanizmami aplikácie.
• viesť individuálny register hospodárskych zvierat pre viacero fariem na jednej pracovnej stanici.

WinregOŠ

WinregOŠ ako užívateľská softvérová aplikácia je charakterizovaná nasledovnými rámcovými možnosťami:
• v elektronickej forme viesť individuálny register ošípaných a jeho aktualizáciu (vkladanie, opravy, rušenia jeho záznamov)
• prezeranie individuálneho registra podľa rôznych časových a iných nadefinovaných kritérií
• tlač individuálneho registra podľa časových a iných nadefinovaných kritérií
• v elektronickej aj tlačovej forme vytvárať mesačné hlásenia z individuálneho registra do centrálnej databázy evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ)
• vytvárať opravné hlásenia automaticky na základe opráv v individuálnom registri ošípaných
• spätne vytvárať hlásenia za predchádzajúce obdobia
• vytvárať rôzne štatistické a sumačné prehľady z individuálneho registra podľa rôznych nadefinovaných kritérií
• prepojenie s CEHZ elektronickou (internet - prístup farmára) aj tlačovou (report hlásenia) formou
• užívateľovi pravidelnú aktualizáciu číselníkov a kooperujúcich fariem z databázy CEHZ
• Zaručuje bezpečnosť údajov individuálneho registra archivačnými mechanizmami aplikácie
• viesť individuálny register ošípaných pre viacero fariem na jednej pracovnej stanici
• Aplikácia a prístup k databáze je chránený užívateľským heslom
• Perspektívne umožní prezerať reporty z CEHZ (oznamy o priebehu spracovania hlásení) elektronicky zasielané späť užívateľom

WinregKONE

WinregKONE ponúka užívateľovi tieto možnosti:
• v elektronickej forme viesť individuálny register koní a jeho aktualizáciu (vkladanie, opravy, rušenia jeho záznamov)
• prezeranie individuálneho registra podľa rôznych časových a iných nadefinovaných kritérií
• tlač individuálneho registra podľa časových a iných nadefinovaných kritérií
• v elektronickej aj tlačovej forme vytvárať mesačné hlásenia z individuálneho registra do centrálnej databázy evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ)
• vytvárať opravné hlásenia automaticky na základe opráv v individuálnom registri koní
• spätne vytvárať hlásenia za predchádzajúce obdobia
• vytvárať rôzne štatistické a sumačné prehľady z individuálneho registra podľa rôznych nadefinovaných kritérií
• prepojenie s CEHZ elektronickou (internet - prístup farmára) aj tlačovou (report hlásenia) formou
• užívateľovi pravidelnú aktualizáciu číselníkov a kooperujúcich fariem z databázy CEHZ
• Zaručuje bezpečnosť údajov individuálneho registra archivačnými mechanizmami aplikácie
• viesť individuálny register koni pre viacero fariem na jednej pracovnej stanici
• Perspektívne umožní prezerať reporty z CEHZ (oznamy o priebehu spracovania hlásení) elektronicky zasielané späť užívateľom

WinregHY

WinregHY ponúka užívateľovi tieto možnosti:
• v elektronickej forme viesť individuálny register hydiny a jeho aktualizáciu (vkladanie, opravy, rušenia jeho záznamov)
• prezeranie individuálneho registra podľa rôznych časových a iných nadefinovaných kritérií
• tlač individuálneho registra podľa časových a iných nadefinovaných kritérií
• v elektronickej aj tlačovej forme vytvárať mesačné hlásenia z individuálneho registra do centrálnej databázy evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ)
• vytvárať opravné hlásenia automaticky na základe opráv v individuálnom registri hydiny
• spätne vytvárať hlásenia za predchádzajúce obdobia
• vytvárať rôzne štatistické a sumačné prehľady z individuálneho registra podľa rôznych nadefinovaných kritérií
• prepojenie s CEHZ elektronickou (internet - prístup farmára) aj tlačovou (report hlásenia) formou
• užívateľovi pravidelnú aktualizáciu číselníkov a kooperujúcich fariem z databázy CEHZ
• Zaručuje bezpečnosť údajov individuálneho registra archivačnými mechanizmami aplikácie
• viesť individuálny register hydiny pre viacero fariem na jednej pracovnej stanici
• Perspektívne umožní prezerať reporty z CEHZ (oznamy o priebehu spracovania hlásení) elektronicky zasielané späť užívateľom